direct naar inhoud van Artikel 4 Water
Plan: Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P228-OH01

Artikel 4 Water

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;
  • b. verkeer te water;
  • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals waterbergings- en waterhuishoudkundige voorzieningen;
  • d. groenvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

  • e. extensieve dagrecreatie;
  • f. behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden;
  • g. paden.
4.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

  • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste

van de bestemming, waaronder kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen, bruggen en steigers, worden gebouwd;

  • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 4 m.