direct naar inhoud van 4.2 Grondgebruik, bodemgesteldheid en geomorfologie
Plan: Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P228-OH01

4.2 Grondgebruik, bodemgesteldheid en geomorfologie

De geomorfologische ondergrond in de omgeving van het bestemmingsplangebied wordt gevormd door een dekzandlandschap. Het jonge dekzand is door de wind afgezet tijdens de laatste ijstijd (circa 120.000-10.000 jaar geleden). De dekzandruggen waren goed geschikt voor akkerbouw en vaak waren ze al vanaf de prehistorie door mensen in gebruik.


De Zandwetering is een watergang die al in de middeleeuwen door mensen is gegraven. Hierbij is waarschijnlijk gebruik gemaakt van delen van een natuurlijke waterloop. Het noordelijke deel van de Zandwetering, dat langs Diepenveen loopt, is mogelijk al in 1169 gegraven. Tot het ontstaan van een gesloten IJsseldijk in de 14e eeuw waterde de Zandwetering iets ten noorden van Diepenveen af via de Randerzijl, een dam met een sluis in de IJsseldijk. Vanaf 1600 waterde de Zandwetering naar het noorden af via Zwolle op het Zwartewater.