direct naar inhoud van 4.5 Leidingen en kabels
Plan: Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P228-OH01

4.5 Leidingen en kabels

Er bevinden zich in en nabij het plangebied geen ondergrondse en bovengrondse leidingen. Ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker transport en ter beperking van gevaar voor personen en goederen in de directe omgeving is het van belang minimale (bouw)afstanden in acht te nemen. Om deze afstanden veilig te stellen zijn dubbelbestemmingen voor de betreffende leidingen opgenomen.

Waterleidingen

Binnen het plangebied bevinden zich 2 waterleidingen. Dit zijn echter relatief kleine leidingen die niet ruimtelijk relevant zijn. Deze vormen dan ook geen belemmering voor de geplande ontwikkeling.

Hoogspanning, riolering en gas

De leidingen(tracé's) voor hoogspanning en gas bevinden zich niet in de (omgeving van) het plangebied. De aanwezige riolering in het plangebied, zoals in rood aangegeven op de onderstaande afbeelding, vormen ook geen belemmering voor de geplande ontwikkeling.

afbeelding "i_NL.IMRO.0150.P228-OH01_0003.png"