direct naar inhoud van 6.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P228-OH01

6.2 Economische uitvoerbaarheid

Voor de gemeente Deventer zijn aan zowel de opstelling als de uitvoering van dit bestemmingsplan kosten verbonden. Het gaat hier om kosten ten aanzien van de planvorming en kosten voor de realisatie van de recreatieve functie in het plangebied. Daarnaast bevat het bestemmingsplan de waterhuishoudkundige ingrepen. Dit zijn particuliere initiatieven (initiatiefnemer is het Waterschap Groot Salland), op het grondgebied van het Waterschap Groot Salland. Er zijn geen aanleidingen die duiden op financiƫle onhaalbaarheid van deze plannen. De economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan kan daarom ook voor wat betreft de aanleg geacht worden te zijn aangetoond.

Tevens voert de gemeente Deventer na aanleg het beheer van recreatieve paden, het onderhoud van bomen in retentiegebieden ten oosten van de Zandwetering en het onderhoud aan de recreatieve bruggen uit. Dit is in beheersafspraken met het Waterschap Groot Salland geregeld. Voor de hiervoor genoemde kosten heeft de gemeente Deventer gelden gereserveerd. Doordat deze ontwikkelingen zijn begroot is daarmee de economische uitvoerbaarheid wat betreft dit aspect gegarandeerd.