direct naar inhoud van 1.2 Doel van het plan
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

1.2 Doel van het plan

Het doel van dit bestemmingsplan Havenkwartier is even helder als complex: het in planologische zin ruimte bieden aan het veranderingsproces dat op basis van het 'Ontwikkelingsplan Havenkwartier' in gang is gezet. De complexiteit hiervan is gelegen in de opgave om twee, soms recht tegenover elkaar staande, belangen tot elkaar te brengen.

Het eerste belang is gelegen in het bieden van vrijheid en ruimte aan een veelheid van functies die passen binnen de ontwikkeling tot levendige en eigenzinnige stadswijk. Hierin past het zo weinig mogelijk beperkingen opleggen aan bouwen en gebruik. Het tweede belang is gelegen in het waarborgen van de bestaande rechten van aanwezige ondernemers en bewoners. Zij moeten er op kunnen vertrouwen dat zij gebruik kunnen blijven maken van de mogelijkheden die zij hebben. Hierin past dat bestaande rechten zoveel mogelijk worden vastgelegd en daarbij (mogelijk) tot beperkingen leiden ten aanzien van bouwen en gebruik in de omgeving.

Tussen deze twee uitersten zal dit bestemmingsplan een balans moeten vinden. Gezien de bijzondere opgave, wordt dit ook als een uitdaging gezien. Een uitdaging in de zin dat in planologisch-juridische termen wordt gezocht naar de uiterste mogelijkheden om aan beide belangen recht te doen.