direct naar inhoud van 1.5 Opzet van de toelichting
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

1.5 Opzet van de toelichting

Het bestemmingsplan Havenkwartier is een bijzonder bestemmingsplan voor een bijzonder gebied. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op wat dit betekent voor de opstelling van het bestemmingsplan. De inhoud en vorm van het bestemmingsplan krijgen hier gestalte. Daarmee vormt dit hoofdstuk het raamwerk voor de inhoud van het bestemmingsplan. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de bestaande situatie in het plangebied. Daarbij komen zowel de huidige als de gewenste ontwikkelingen (de planopzet) aan bod. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 het aanwezige beleidskader behandeld. In hoofdstuk 5 volgen de randvoorwaarden die voortkomen uit planologische en milieuaspecten. De juridische planopzet wordt in hoofdstuk 6 toegelicht. Tenslotte worden in hoofdstuk 7 en 8 de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan behandeld.