direct naar inhoud van 4.1 Europees en rijksbeleid
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

4.1 Europees en rijksbeleid

4.1.1 Nota Ruimte (2006)

Op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte in werking getreden. In de Nota Ruimte wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn. Het bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen.

De belangrijkste beleidslijn voor het bestaand bebouwd gebied van de gemeente Deventer is de 'optimale benutting' hiervan. De revitaliserings-, herstructurerings- en transformatieopgave in bestaand bebouwd gebied, moet in beleid en uitvoering krachtig ter hand worden genomen. Gemeenten (in samenwerking met marktpartijen) zijn verantwoordelijk voor planvorming en uitvoering. Het Rijk stimuleert herstructurering en transformatie van zowel (verouderde) wijken als bedrijventerreinen in het algemeen. De stedelijke ruimte dient zo optimaal mogelijk te worden benut.

Conclusie
Het voorliggende bestemmingsplan is gericht op de herstructurering van een bestaand bedrijventerrein. Door de nieuwe ontwikkelingen, waarbij meerdere functies naast elkaar mogelijk worden gemaakt, wordt de stedelijke ruimte optimaal benut. Het Havenkwartier zal een broedplaats zijn voor nieuwe idee├źn, ontwikkelingen en het uitoefenen van ondernemersdrift. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid. Het bestemmingsplan past daarmee binnen het rijksbeleid.