direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd - 3
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

Artikel 7 Gemengd - 3

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. cultuur en ontspanning;
  • b. maatschappelijke voorzieningen;
  • c. verkeer en verblijf, waaronder tevens standplaatsen en warenmarkten zijn begrepen;
  • d. groenvoorzieningen;
  • e. watergangen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen, en
  • f. bij één en ander behorende overige voorzieningen.

In de bestemming zijn seksinrichtingen niet begrepen.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 7.1 mogen worden gebouwd:

  • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

7.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 7.2.1, geldt de volgende bepaling:

  • a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 20 m.