direct naar inhoud van 2.2 Modellen voor de toekomst
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

2.2 Modellen voor de toekomst

Een verdere ontwikkeling tot stedelijke artistieke vrijplaats was vijf jaar geleden nog niet het eindbeeld dat de gemeente voor het Havenkwartier had. De bedoeling was om het terrein grondig te herstructureren. Zo was tot 2006 sprake van een sloop- en nieuwbouwplan, waarbij de bestaande bebouwing vervangen zou worden door een combinatie van woningen en kantoren in een hoge dichtheid. Het leidde echter ook tot een opwaardering van de historische bebouwing en de waardering voor de rol die dit gebied inmiddels speelt als vrijplaats. In 2008 werd het oorspronkelijke uitgangspunt van sloop en nieuwbouw dan ook verlaten. Bij de hernieuwde planvorming werden twee ontwikkelscenario's onderzocht:

  • Het 'Hollands model'. Dit was een vertaling van de uitgangspunten van het oorspronkelijke woonplan (met sloop en nieuwbouw) voor het Havenkwartier naar de situatie in 2009.
  • Het 'Vlaams model'. Dit model ging uit van het inzetten op maximaal behoud en hergebruik van gebouwen en een mix van functies in het gebied.

Op 2 juni 2009 nam het college van burgemeester en wethouders een besluit over het meest wenselijke ontwikkelscenario voor het Havenkwartier. De keuze viel op het 'Vlaams model'. Het verschil met het 'Hollandse model' is dat de langzaam gegroeide identiteit van een moderne artistieke vrijplaats niet de zwakte maar de kracht van het gebied vertegenwoordigt. In het 'Vlaams model' schept de gemeente de voorwaarden voor een organische ontwikkeling van het gebied, waarbij wonen, werken en cultuur, zowel fysiek als functioneel, met elkaar worden gemengd. Het industriële karakter van het gebied fungeert daarbij zowel als setting als decor. Het bestaande industriële erfgoed wordt herbestemd en opengesteld voor broedplaatsontwikkeling. Zo blijft ook de historische ontwikkeling van handel en nijverheid in Deventer zichtbaar en levend.

Het 'Vlaams model' biedt een duidelijke meerwaarde voor de stad. Het gemengde woon- en werkmilieu is een echte toevoeging voor Deventer. Dit model biedt ook de beste kansen voor de doorontwikkeling van broedplaatsen voor creatieve en culturele ondernemers. Tevens zet het model in op een gefaseerde herstructurering van het Havenkwartier, waardoor er ruimte en kansen ontstaan voor de vestiging van bedrijven. Deze mix levert een positieve bijdrage aan het wonen, de economie, werkgelegenheid en culturele vernieuwing van de stad. Het Havenkwartier wordt daarbij niet aan zijn industriële functie onttrokken. Het behoudt zijn functie voor de beroepsscheepvaart en de gevestigde bedrijvigheid. Het doel is echter om het Havenkwartier een geheel eigen ontwikkeldynamiek te geven, zodat werken, wonen en cultuur op den duur harmonieus samensmelten tot een volstrekt uniek stedelijk leefgebied.