direct naar inhoud van 2.3 Het Ontwikkelingsplan Havenkwartier
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

2.3 Het Ontwikkelingsplan Havenkwartier

De gemeenteraad gaf het college opdracht om de voorgestelde ontwikkelrichting uit te werken in een visie voor het gebied. Die opdracht leidde tot de opstelling van het Ontwikkelingsplan Havenkwartier 'Ruimte voor idee├źn'. Het Ontwikkelingsplan presenteert geen eindbeeld maar is bedoeld om mensen en organisaties in beweging te zetten. Het is een plan dat richtinggevend is voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied. De belangrijkste keuzes in het 'Vlaamse model', te weten behoud van het industrieel erfgoed, het toevoegen van woningen, de herstructurering van het haveneiland, de doorontwikkeling van de broedplaats en de ontdekking van de haven zijn in het Ontwikkelingsplan nader onderzocht en uitgewerkt.

Het Ontwikkelingsplan voldoet qua inhoud aan de eisen die de Wet ruimtelijke ordening (Wro) aan een structuurvisie stelt. In de delen 'Ruimte voor inspiratie' en 'Ruimte voor ambities' beschrijft het plan de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het Havenkwartier. Het deel 'Ruimte voor ontwikkeling' gaat in op de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijke beleid voor het gebied, terwijl het deel 'Ruimte voor strategie' ingaat op de wijze waarop de gemeente zich voorstelt de voorgenomen ontwikkeling te (doen) realiseren. Na de visie - die per definitie een indicatief karakter heeft - volgt het bestemmingsplan, als de juridische basis voor de concrete bouw- en gebruiksmogelijkheden van het gebied. Dit betekent dat het Ontwikkelingsplan moet worden vertaald naar het 'Bestemmingsplan Havenkwartier Deventer'. Meer specifiek gaat het dan om het deel 'Ruimte voor ontwikkeling' dat het ruimtelijke kader voor het Havenkwartier beschrijft. De centrale opdracht die het Ontwikkelingsplan daarin aan het bestemmingsplan meegeeft, is vrijheid bieden. Het bestemmingsplan moet uitnodigen, verrassingen mogelijk maken en ruimte geven. Het moet eigenzinnige bewoners en ondernemers uitdagen om hun dromen te realiseren en om de ruimte te ervaren als een gebied van onbegrensde mogelijkheden.