direct naar inhoud van 2.4 Een bestemmingsplan met ruimte
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

2.4 Een bestemmingsplan met ruimte

De opdracht die het Ontwikkelingsplan het bestemmingsplan meegeeft lijkt te pleiten voor een plan dat volop inzet op ruimtelijke dynamiek en expansie en om die reden aan bouwen en gebruiken nauwelijks enige beperking stelt. Vrijheid heeft echter grenzen nodig. De vrijheid van de één is immers de inperking van de vrijheid van de ander. Dat geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor instellingen en bedrijven. Het bestemmingsplan doet pas recht aan alle en ieders belangen als het de verbinding legt tussen het Havenkwartier als hét domein van de 'mix to the max' enerzijds en de respectering van rechten en de ontwikkelingsdoelen die daardoor in het gedrang komen anderzijds.

Het principe van 'de wal keert het schip' is daardoor als vertrekpunt van de juridische regeling gekozen. Dit betekent dat elk gebruiksdoel op het Havenkwartier ongebreideld is tot het moment waarop strijdigheid met een ander gebruiksdoel ontstaat. In dat geval wordt het gebruiksdoel ingeperkt en wel tot exact het niveau waarop de strijdigheid is opgeheven. De bestemming 'Gemengd' past uitstekend bij dat vertrekpunt. Die bestemming laat een veelheid van functies toe, waaronder bedrijvigheid, cultuur en ontspanning, wonen, horeca en maatschappelijke voorzieningen, Functies die normaliter onderling van elkaar gescheiden worden, maar die in het Havenkwartier nu juist heel goed met elkaar kunnen samengaan.