direct naar inhoud van 5.9 Geurhinder
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

5.9 Geurhinder

Op het bedrijventerrein Bergweide zijn bedrijven gevestigd die geur emitteren afkomstig van uiteenlopende bedrijfsprocessen. Voor het plangebied Havenkwartier zijn de volgende bedrijven van belang:

Roto Smeets
Dit betreft een diepdrukkerij. Het bedrijf beschikt over een tolueenterugwininstallatie en er zijn geen klachten geregistreerd. Voor dit bedrijf wordt uitgegaan van de VNG-richtafstand van 50 m.


Continental Bakeries
De geurcontour van dit bedrijf ligt over het oostelijk deel van het plangebied. Aangezien in dit deel van het gebied geen geurgevoelige functies mogelijk worden gemaakt, leidt dit niet tot belemmeringen voor de planontwikkeling.

afbeelding "i_NL.IMRO.0150.D133-VO01_0020.png"