direct naar inhoud van 1.3 Geldende bestemmingsplannen
Plan: Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P228-OH01

1.3 Geldende bestemmingsplannen

Voor het plangebied zoals hierboven beschreven geldt één bestemmingsplan. Het betreft het bestemmingsplan "Buitengebied'', Diepenveen 1994. Dit bestemmingsplan is ouder dan 10 jaar. Het nieuwe bestemmingsplan Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen vervangt dit bestemmingsplan deels.

De gronden waarop het voornemen betrekking heeft, hebben de bestemming "Agrarisch gebied met landschappelijke waarde", "Agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarde", "Agrarische nevenbedrijven met bijbehorende erven" en "Waterloop".

Het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied heeft ter inzage gelegen. De deelgebieden van het voor ons liggende bestemmingsplan, zijn opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied. Er is gekozen om het voor ons liggend bestemmingsplan te 'knippen' uit het bestemmingsplan Buitengebied. Het bestemmingsplan Buitengebied is dus niet langer van toepassing en komt uiteindelijk ook niet in plaats van dit bestemmingsplan.