direct naar inhoud van 1.2 Ligging plangebied
Plan: Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P228-OH01

1.2 Ligging plangebied

1.2.1 Ligging

Het plangebied bestaat uit de delen "Laage Diepenveen", "Randerpad" en "Verlegging zijwatergang nabij Roobrug". De deelgebieden zijn gelegen ten westen van Diepenveen. In de volgende figuur is de globale ligging van het totale plangebied aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0150.P228-OH01_0001.png"Globale ligging plangebied "Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen"

1.2.2 Begrenzing

Deelgebied 1 "Randerpad"

Dit is het meest westelijk gelegen deel van het plangebied. Het gaat om een kleine aanpassing aan een aftakking van de Zandwetering die onder het Randerpad door stroomt. Deze aanpassing bevindt zich net ten oosten van het Randerpad.

Deelgebied 2 "Verlegging zijwatergang nabij Roobrug"

Op kleine afstand, ten oosten van "Randerpad", krijgt de zijwatergang waaraan ook het deelgebied "Randerpad" ligt een iets afwijkende loop. Deze afwijkende loop van de zijwatergang wordt meegenomen in het deelgebied "Verlegging Zijwatergang nabij Roobrug".

Deelgebied 3 "Laage Diepenveen"

"Laage Diepenveen" gaat om aanpassingen langs de Zandwetering zelf. Het gaat hier om percelen aan de Zandwetering ten noordwesten van Diepenveen tot aan de Randerstraat. Ook de aansluiting van de hiervoor genoemde zijwatergang en daaraan grenzende gronden behoren tot dit plandeel.